Founder Member

Bharat Sanatan Dharam Mandir Trust
Mohan Lal Sharma

Mohan Lal Sharma

President

 Tarun Bhardwaj

Tarun Bhardwaj

Treasurer